DPS ve Slavonicích

investor: město Slavonice
studie: 2002 (pro F-plan, spol. s r. o.)
projekt: 2002 (F-plan, spol. s r. o.)
realizace: 2003-2004